Årsregnskab

Vi udarbejder årsregnskabet ved hjælp af nogle programmer, vi har, hvor vi henter de data ind, vi har brug for, fra forskellige systemer og kilder. Vi har stor forståelse for kundens forretningsmodel og -interesser, og er fleksible i forhold til de hensyn, der skal tages.

Hvis vi er med indover bogføringen, så sikrer vi, at tidsforbruget er lavt, så kunden får mest muligt for pengene.

Når vi udarbejder årsregnskabet er det en oplagt mulighed at få lappet huller – som f.eks. at få styr på dem, som ikke har betalt deres regninger til firmaet endnu. Det er også her, at optællingen af lageret, opgørelse af igangværende arbejder mm skal være færdige. Alle disse ting kan vi hjælpe jer med at huske på og få styr på.

Regnskabsår og indberetningsfrister

Selskaber som f.eks. anpartsselskaber og aktieselskaber kan selv vælge, hvornår deres regnskabsår er. Selskaber skal indberette deres årsrapport senest 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning til Erhvervsstyrelsen og til Skattestyrelsen senest 6 mdr. efter regnskabsårets udløb.

Driver du virksomhed i personlig form skal selvangivelsen herfor indsendes senest den 1. juli året efter.

Momsopgørelsen skal indsendes 2, 4 eller 12 gange i løbet af året. Nystartede virksomheder skal indsende kvartalsvis det første år og hvis den årlige omsætning(salget) er under kr. 5.0 mio kr. ændres dette derefter til 2 gange om året. Hvis omsætningen årligt ligger mellem 5,0 og 50,0 mio. kr. skal der ske kvartalsvis momsafregning medens månedsvis afregning skal ske for virksomheder med en årlig omsætning over 50,0 mio. kr.