Revision

Ved hjælp af vores godkendte kvalitetsstyringssystem tager vi os af revisionspåtegningen, og i den forbindelse laver vi en revisionsplan og skaffer de forskellige dokumentationer, der skal bruges i den forbindelse.

Vi efterprøver regnskabsgrundlaget ved at gå ind og tjekke forskellige posteringer og tilhørende bilag. På det grundlag udtaler vi os til myndighederne om, at resultatopgørelsen stemmer og at egenkapitalen er korrekt opgjort, at de værdier, der står anført i selskabets balance tilhører selskabet og til sidst, at gældsforpligtelsen er gjort rigtigt op.

DETTE TILFØRER DIT REGNSKAB EN BEDRE KVALITET OG TROVÆRDIGHED BÅDE OVERFOR MYNDIGHEDER OG ANDRE INTERESSEGRUPPER SOM PENGEINSTITUT, KREDITORER MM.